Servicii integrate de management pentru proprietari si chiriasi Servicii integrate de management pentru proprietari si chiriasi Servicii integrate de management pentru proprietari si chiriasi Servicii integrate de management pentru proprietari si chiriasi

Autorizatii si certificari

Autorizaţii și domenii de autorizare

•    Autorizaţie nr. B/CR4/K, L/14/0134/0/26.06.2010 – verificare, reglare supape de siguranță
•    Autorizaţie nr. B/CR4/N/20/0258/0/30.08.2010 - montare, PIF, reparare și întreținere la:
- instalații de ardere și instalații de automatizare pentru cazane
- instalații de automatizare pentru centrale termice
•    Autorizaţie nr. B/CR4/A, B, F, D/1, 2, 3/0260/0/30.08.2010 - instalare, montare, reparare și întreținere, verificări tehnice în utilizare:
- aparate consumatoare de combustibil cu: Pmax<=400 Kw
- cazane de apă caldă: Pmax<=400 Kw
- cazane de abur de joasă presiune Qmax <=0,6 t/h
•    Autorizaţie nr. B/CR4/A/17, 18/0259/0/30.08.2010 - instalare:
- cazane apă caldă 400 Kw<Pmax<=6000 Kw,
- cazane abur joasă presiune 0,6 t/h<Qmax<=5 t/h
•     Autorizaţie nr. DISPR/ORD130/S, V/0271/02.03.2012 – autorizație RSVTI:
activități de supraveghere tehnică în utilizarea instalațiilor/echipamentelor ce intră sub incidența ISCIR, aflate în dotarea sau în folosința deținătorilor/utilizatorilor, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice ISCIR
•    Atestat nr. 00697 - RVT
•    Atestat nr. 00261 - RSL
•    Atestat nr. 01494 - RADTI
•    Autorizaţie GL-460 - RSVTI
•    Autorizaţie - RSVTI

Certificate CERTIND (lucrări de instalații tehnico-sanitare) și cerințe standard

•    Sistem de Management de Mediu, Certificat nr. 1509M - SR EN ISO 4001:2005/ISO 14001:2004
•    Sistem de Management al Calității, Certificat nr. 3724 C - SR EN ISO 9001:2008/ ISO 9001:2008
•    Sistem de Management al Sănătății și Securitații Ocupaționale, Certificat nr. 1124 SS - SR OHASAS 18001:2008/OHASAS 18001:2007
•    Sistem de Management al Securității Informației 154 SI - SR ISO/IEC 27001:2006/ISO/IEC 27001:2005
•    ISU Seria A 3489/12.06.2003 - Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră.

Site realizat de Brander