Servicii integrate de management pentru proprietari si chiriasi Servicii integrate de management pentru proprietari si chiriasi Servicii integrate de management pentru proprietari si chiriasi Servicii integrate de management pentru proprietari si chiriasi

Servicii

Servicii integrate de administrare pentru proprietari şi chiriaşi

  • Administrare generală:

•    Interfaţa cu autorităţile locale şi regionale
•    Contractare şi administrarea asigurării proprietăţii
•    Interfaţa cu autorităţile desemnate pentru proprietăţi, în diverse probleme/subiecte legate de partea de construcţie a proprietăţii sau de drepturi de proprietate (insolvenţe, reprezentare pentru reînnoire autorizaţii etc.)
•    Dezvoltarea şi menţinerea unui sistem adecvat de arhivare/îndosariere
•    Organizarea şi finalizarea de licitaţii pentru orice tip de serviciu solicitat (inclusiv servicii de curăţenie, pază, recepţie etc.)

  • Administrare tehnică:

•    Întreţinere echipamente şi instalaţii tehnice
•    Mentenanţă preventivă şi corectivă a sistemelor de funcţionare a clădirilor
•    Întocmire de planuri de investiţii şi reparaţii pentru eficientizarea consumurilor, costurilor şi creşterea confortului chiriaşilor
•    Reprezentare proprietar în vederea autorizaţiilor legale (reînnoire sau obţinere) în relaţiile cu I.S.C.I.R., I.S.U. etc., privind instalaţiile şi echipamentele clădirilor

  • Administrare financiară:

•    Pregătirea şi monitorizarea bugetului operaţional şi prestarea de servicii financiare legate de administrarea Proprietăţii (inclusiv rapoarte de service charge şi scadenţare de chirii)
•    Pregătirea rapoartelor de final de an
•    Concluzionarea şi administrarea contractelor cu furnizorii de utilităţi, inclusiv efectuarea citirilor periodice ale consumurilor chiriaşilor
•    Aprobare şi procesare de facturi (conturi de service charge, în conformitate cu bugetul aprobat de proprietar/chiriaş)
•    Administrarea service charge şi monitorizarea încasărilor de chirii şi service charge
•    Transmiterea diverselor tipuri de rapoarte, în funcţie de solicitarea clientului
•    Verificarea şi aplicarea de soluţii pentru optimizarea de costuri şi consumuri
•    Audituri de service charge

  • Servicii în conexiune directă cu Proprietatea:

•    Iniţierea şi dezvoltarea Regulilor Generale ale Clădirii (după aprobarea în prealabil de către Client)
•    Administrarea şi monitorizarea performanţei tehnice, a serviciilor conexe de curăţenie, pază şi recepţie
•    Aprobarea şi monitorizarea aplicării regulilor de securitate şi a procedurilor de curăţenie
•    Păstrarea unui set de chei ale Proprietăţii
•    Monitorizare şi coordonare mutări chiriaşi
•    Raportări periodice către chiriaşi

  • Oferta noastră este flexibilă, pentru a răspunde nevoilor fiecărui client.
    Înţelegem contextul actual al pieţei şi vrem să ne ajutăm clienţii prin furnizarea de servicii profesioniste, de calitate şi la un nivel rezonabil de costuri.
Site realizat de Brander